Transformatorlar

Bu videoda müxtətif növ transformatorlardan danışılıb və gücünün necə ölçülməsi haqqında məlumat verilib.
Transformatorların ölçüləri santimetr, məftilin diametri isə millimetr ilə götürülüb. Qeyd olunan düsturlarla hesablama apardıqda əldə edilən güc Vattla olacaqdır.